2015 yılından itibaren ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Aşı Haftası’nın amacı her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmektir.

 

Aşılama çalışmaları ile her yıl milyonlarca insanın hastalanmasının ve ölümünün önüne geçilmektedir. Tüm bağışıklama çalışmalarına rağmen, dünyada aşılama henüz istenen düzeye gelmemiştir. Bugün yaklaşık 20 milyon eksik aşılı veya aşılanmamış çocuk bulunmaktadır.

 

Ülkemizde, 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş ve buna bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıklar daha az görülmeye başlanmıştır.

 

Aşılamanın, bireyin korunması yanında toplumsal olarak da önemli etkisi vardır. Toplumun belli bir bölümünün enfeksiyon etkenine karşı bağışık olması halinde enfeksiyon zincirinin kırılacağı ve yayılımın duracağı kabul edilir. Aşı karşıtlığı, eksik aşılı veya aşılanmamış kişilerin göç, savaş gibi nedenlerle küresel dolanımının artması ile toplumsal bağışıklık düzeyi azalmakta ve kaybolup gitmekte olan bazı hastalıklar da tekrar görülmeye başlamaktadır.

 

Bugünkü bağışıklama programımız ile Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Pnömokok, Çocuk felci, Tüberküloz, Hepatit A, Hepatit B, Hemofilus İnfluenza Tip B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği enfeksiyonlarına karşı olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı çocuklarımız aşılanmaktadır. Aşı takvimindeki tüm aşılar çocuklara ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

 

Aşılama her çocuğun hakkı, her ebeveynin sorumluluğudur. Aşılama hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 

 

Dr. Murat AĞIRTAŞ

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü