Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlayarak, Hemşirelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Taşkın, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle bu mesleği icra edenlerin yanı sıra sağlık teşkilatlarında çalışanların sorunlarını bir kez daha yetkililere duyurmak istediklerini söyledi.

Hemşirelikmeslek  branşında görev yapan sağlık çalışanlarının yoğun ve uzun mesai ile çalışmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Taşkın, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve değersizleştirilen Hemşirelik mesleğinin itibarının ve mesleki saygınlığının yeniden eski haline kavuşturulması için gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasını beklediklerini söyledi. Hemşireler gününde sağlık teşkilatlarında çalışan tüm sağlıkçıların özlük haklarının iyileştirilmesi, Giyim Kuşam Yardımının ve nöbet ücretlerinin günün ekonomik koşulları dikkate alınarak revize edilmesini, her şartta milletimizin hizmetinde olan tüm sağlık çalışanlarının personel yetersizliği nedeniyle uzun, yorucu ve ağır koşullarda gece gündüz çalışırken mobbinge maruz kalmasını, baskılarla yıldırılmasını, görev yaptığı alanlarda şiddete maruz kalmasını kabul etmediklerini ifade eden Necip Taşkın, açıklamasında şunlara dikkat çekti.

“Yoğun iş yükü altında strese maruz kalan, Tükenmişlik Sendromu yaşayan Hemşirelerimizin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesini, ek ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, tek kalem maaş ödenmesini, yıpranma payının 4 yıla bir 1 yıl olmak üzere tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesini, yeterli Hemşire istihdamı sağlanarak çalışanların üzerindeki iş yükünün hafifletilmesini ve sağlık çalışanlarımızın çocukları için 7/24 hizmet verecek şekilde kreş açılmasını, şiddetin önlenmesini, seçim öncesinde ekonomik kayıpların telafisi edilmesi ve seyyanen zam talep ediyoruz.

Hemşirelik Yönetmeliği, Tababet Ve ŞuabatıSan'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde Hemşirelerin görev tanımı belirlenmesine rağmen günümüzde hastane idareleri tarafından Hemşire arkadaşlarımız görev tanımı dışında çalışmaya zorlanmaktadır.Bunun önlenmesi için Hemşirelik meslek tanımının açık ve net bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü. Bu vesileyle Hemşirelerimizin bu anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutluyor; Hemşirelerimize  ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarından arınmış olarak huzurlu ve mutlu bir çalışma yılı diliyor, gelecek yıllardaki kutlamalarımızın sorunları anlatarak değil, sevinçlerimizin paylaşılacağı günler olmasını temenni ediyorum.”