DERNEK VAKIF VE SENDİKALAR

DERNEKLER

İlde toplam 406 adet dernek bulunmaktadır. Bunların büyük kısmını spor ve camii dernekleri oluşturmaktadır. İl, ilçe, kasaba ve köylere ait kültür ve yardımlaşma dernekleri yaygındır. Özellikle yöre dernekleri ilgi görmektedir.

Derneklerin temel felsefesini geldiği yerlerin kültürel değerlerini veya ait olduğu kimliği korumak ve devam ettirmek olarak yorumlayabiliriz. Bu derneğe mensup olanlar zaman zaman düzenledikleri etkinliklerle bir araya gelmekte kendi gelenek ve göreneklerini yaşayarak sohbet etme imkânı bulabilmektedir. Özellikle düğün, nişan ve cenaze törenlerinde bir araya gelerek ortak insani değerlerin paylaşımları yapılmaktadır. Düğünlerde davetiyeler ona göre hazırlanıp dağıtılmakta, böylece neşe ve sevinçler paylaşılmaktadır. Cenazeler içinde aynı biçimde bir araya gelinirken üzüntülere de ortak olunmaktadır. Yozgatlıların her yıl düzenledikleri ‘Arabaşı’,Tokatlıların düzenledikleri ‘Aşure günü’, Kırım Türklerinin düzenledikleri ‘Tepreş Şenlikleri’  bu anlayışın güzel örnekleridir.

a- İl dernekleri
Yozgatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Çorum ve Havalisi Kültür ve Yardımlaşma Derneği,  Kırşehirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Çankırılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği v.s.

b- İlçe, kasaba dernekleri
Keskin Kültür ve Yardımlaşma Derneği,  Kalecik Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Deliceliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği,  Kızılırmak Havalisi Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Çelebi ve Havalisi Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yahşihan ve Havalisi Yardımlaşma va Dayanışma Derneği, Sulakyurt ve  Çevresi Yardımlaşma ve Doğayı Koruma Derneği vs

c- Köy dernekleri
Karacaali köyü  Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kılevli Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Obalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Olunlu köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kırıkköyü Tan.Yaş. ve Sosyal Yardım Derneği, Tatık köyü ve Havalisi  Kültür Yard.ve Dayanışma Derneği ,Bayramözü Köyü ve Havalisi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Bozlarevci köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mehmetbey Obası Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vs.

d-Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Bu dernekler Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olup ilde  ıı adet bu özelliğe sahip  dernek bulunmaktadır.

1-Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
2-TH Kurumu Şube Başkanlığı ( K. tarihi   6.3.1937)
3-Türk Ocağı Şube Başkanlığı (K. tarihi 15.5.1954)
4-Atatürkçü Düşünçe Derneği Başkanlığı ( 28.3.1993)
5-Kızılay Şube Başkanlığı (1329-2254 sayılı)
6-Yeşilay Derneği Başkanlığı (19.9.1934)
7-Yardım Sevenler Derneği (22.6.1940)
8-Kırşehir Öğr. Gençliğe Yard.Dern (5.12.1951)
9-Altı Nokta Körler Derneği ( 4.4.1954)
10-Türkiye Anıtlar Dern. Hasandede Şubesi (20.4.1949)

e-Mesleki Kuruluşlar ve Temsilcilikler
1-Diş Hekimleri Odası İl Temsilciliği
2- İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
3-Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
4-Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
5-Tabibler Odası İl Temsilciliği
6-Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
7-Kırıkkale Borsa Başkanlığı
8-Baro Başkanlığı
9-Serbest Muh.ve Mali Müşavirler Odası
10-Ziraat Odası Başkanlığı
11-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
12-Esnaf ve Sanatkâr Odalar Birliği Başkanlığı
13-Ticaret Borsası
14-Esnaf ve Kefalet Koop. Başkanlığı

f- Diğer dernekler 
Bu bölüme alınan bazı dernekler çeşitli konularda faaliyet gösteren ve yaptıkları bu etkinliklerle gündemde kalan derneklerimizden bazılarıdır. Buraya hepsini yazmamız elbette mümkün değil. Bir örnek olması bakımından sizlere sunulmuştur. Kırıkkale Terör Mağdurları İnsan Hakları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti Derneği, Beşinci Mevsim Yardım derneği, Kırıkkale Okul Aile Birliği Derneği, Oğuz Boyu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Tüketici Haklarını Koruma Derneği vs

g-Basın kuruluşları ile ilgili dernekler
İlde iki adet basınla ilgili dernek bulunmaktadır. Birisi Kırıkkale Gazeteciler Derneği diğeri ise Müstakil Gazeteciler Cemiyeti’dir. İl genelinde 11 adet günlük gazete yayınlanmakta olup 6 adet özel radyo kuruluşu bulunmaktadır. Özel radyonun biri Keskin ilçesinde diğer 5 radyo ise il merkezinden yayın yapmaktadır.

VAKIFLAR

İlde faaliyet gösteren 38 adet vakıf mevcuttur. Bu vakıfların bir kısmı dini kültür çizgisinde faaliyet göstermektedir. Diğer vakıflar ise sosyal ve yardımlaşma etkinlikleri çerçevesinde faaliyet yapan vakıflardır.

İl Genelindeki Vakıflar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (9 adet),
Diyanet Vakfı (9 adet),
Milli Eğitim Vakfı (Kırıkkale ve Keskin),
Çevre Koruma Vakfı,
Kırıkkale İlini Kalkındırma ve Tanıtma Vakfı,
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Şubesi,
Sağlık Sosyal Yardım Vakfı,
Tarım Teşkilatını Güçlendirme ve Hizmetlerini Yayma Vakfı,
KÜ Vakfı,
Kırıkkale Gençlik Vakfı,
KÜ Mensupları Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı,
Zafer Vakfı,
Selçuklu Vakfı,
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma Dayanışma Vakfı,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Vakfı Şubesi,
Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Yardımlaşma ve Kültür Vakfı,
Geylani Hizmet Vakfı,
Mengen Kalkınma Vakfı Şubesi,
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Şubesi,
T.Milli Kültür Vakfı.

Bu vakıflar içerisinde bazı vakıflar son derece aktif olup yıl içerisinde pek çok etkinlikler gerçekleştirmektedir.  Özellikle çeşitli kermesler ve sergiler düzenlenerek elde edilen gelirler eğitim öğretim alanında kullanılmaktadır. Bazı vakıfların panel, sempozyum ve konferanslar düzenleyerek toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yaptığı da görülmektedir.

SENDİKALAR

İlde 8 işçi sendikası, 19 memur sendikası ve 1 adet işveren sendikası olmak üzere toplam 28 adet sendika mevcuttur. Ayrıca 1 İşçi Konfederasyonu İl Temsilciliği ile 2 adet Memur Sendikası Konfederasyonu İl Temsilciliği bulunmaktadır.

a- Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna Bağlı
Türk Eğitim-Sen,
Türk Petrol-Sen,
Türk Genel Hizmet-Sen,
Türk Ulaşım-Sen,
Türk Büro-Sen,
Türk Bank-Sen,
Türk Enerji-Sen,
Türk Sağlık-Sen,
Eğitim-Bir Şubesi,
Türk Orman-Sen,
Türk Haber Sendikası Şubesi.

b- Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK)
Eğitim-Sen Şubesi,
Tüm Sosyal-Sen Şubesi,
Tüm Sağlık-Sen Şubesi,
Tüm Orkam-Sen Şubesi.

c- Bağımsız Memur Sendikası
Türk Din Görevlileri Sendikası Şubesi

d- İşçi Sendikaları
Türk Metal Sendikası Temsilciliği,
Petrol İş Sendikası Şubesi,
Türk İş Sendikası Şubesi,
Türk Haber-İş Sendikası Şubesi,
Hizmet İş Sendikası,
Özçelik İş Sendikası Bölge Temsilciliği,
Özgıda İş Sendikası Şubesi,
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Şubesi

e) Memur Sen’e bağlı Sendikalar
Eğitim-Birsen,
Bem-Bir-Sen,
Sağlık Sen,
Büro-Memur Sen,
Diyanet-SenToç-Bir-Sen

f-Öğretmen Sendikası

kalehaber.net 2010 Tüm Hakları Saklıdır.